Oorzaken post partum (post natale) depressie

1 Op de 10 vrouwen krijgt te  maken met een depressie na de bevalling.

Dé oorzaak van een post partum depressie is niet duidelijk aan te wijzen. Vaak is het een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.

De biologische factoren

Vrouwen waarbij depressies in de familie voorkomen hebben een verhoogd risico op een postpartum depressie. Als er na de bevalling een depressie is geweest, is de kans groter dat dit zich na een volgende bevalling zal herhalen. Daarnaast kan een depressie veroorzaakt worden door lichamelijke en emotionele uitputting. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw weinig rust tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Maar ook veranderingen in de hormoonhuishouding, een verstoorde schildklierwerking of een verstoorde vitaminen-mineralenbalans (met name tekorten van de vitamines B6, B12, zink en ijzer) zijn lichamelijke factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan ervan. Ook een slechte lichamelijke conditie heeft invloed op de hormonale balans waardoor je sneller kans hebt op een depressie.

De sociale factoren

Positieve of negatieve ervaringen of gebeurtenissen (uit het verleden) kunnen een depressie oproepen.

Ook verwachtingen die anders zijn dan de realiteit verhogen het risico op een postpartum depressie. Gaat zwangers worden of zwanger zijn anders dan verwacht? Is er sprake van extreme misselijkheid, zwangerschapsvergiftiging of een keizersnede? Maar ook de verwachting dat pijnbestrijding tijdens de bevalling niet nodig is en toch nodig blijkt. Als borstvoeding niet lukt. Of als de roze wolk niet direct aanwezig is.

Daarnaast wordt het risico verhoogt door relatieproblemen of een weinig ondersteunende partner. Een ingewikkelde of matige relatie met de eigen ouders kunnen een negatieve invloed hebben.

Ook de maatschappelijke normen over het moederschap, waarbij ervan uitgegaan wordt dat moeder zijn ‘het mooiste is dat je kan overkomen’, kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie. Veel vrouwen combineren tegenwoordig de zorg voor hun gezin met een baan buitenshuis en soms pakt deze combinatie te zwaar uit en hebben ze het gevoel tekort te schieten of raken overbelast. Culturele factoren kunnen ook een rol bij een postpartum depressie spelen.

De psychische factoren

Iemands persoonlijkheid speelt een rol bij het ontwikkelen van een postnatale depressie. Vrouwen die hoge eisen aan zichzelf stellen blijken een grotere kans op een postpartum depressie te hebben. Verder kunnen een moeilijk verlopende zwangerschap, een bevalling waarbij onverwachts medisch ingegrepen moet worden of waarbij de baby in het ziekenhuis moet blijven een depressie uitlokken. Controlebehoeftigheid en faalangst, maar ook slecht nee kunnen zeggen of moeite hebben met het uiten van gevoelens kunnen de kans op een depressie ook vergroten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier × 2 =

Scroll naar top